Enter-Prise sp z o.o. polski producent oprogramowania i systemów informatycznych dedykowanych do pomiaru i analizy. Rozwiązania z sukcesem wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji (AI).

Siła Enter-Prise nie leży w opowieściach o  sukcesach, ale przede wszystkim w wiedzy zdobytej w wyniku niepowodzeń, których doświadczył każdy praktykujący inżynier tej firmy (w przeciwieństwie do znanych teoretyków i doradców). Firma skupia się na dostarczaniu zasobów oraz usług w całym obszarze realizowanego projektu informatycznego. Wdrożenia realizowane były w wielu krajach świata np. w Afryce gdzie podjęto z sukcesem trudne wyzwania polegające na monitoringu zagrożeń pogodowych, poziomu wody i innych katastrof.

9

Produkt nr 1

Program do automatycznej korekcji trajektorii lotu dronów.

Przykłady:

 • transport bezzałogowy towarów
 • monitoring lotniczy obszarów naturalnych i zurbanizowanych
 • śledzenie obiektów z „lotu ptaka”

Branże:

 • logistyczna
 • medyczna
 • ochrona środowiska
 • służby mundurowe
 • hodowlana
9

Produkt nr 2

Autonomiczne Systemy Pomiarowe i wspomagające zarządzanie kryzysowe.

Przykłady:

 • monitoring cieków wodnych i terenów zalewowych
 • pomiary meteorologiczne, monitoring jakości powietrza
 • zapobieganie katastrofom naturalnym

Branże:

 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • służby mundurowe