Zapytaj
o rozwiązania AXIS

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika serwisu internetowego www.aid.ab.pl/AXIS jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Organizator”).

Organizator zbiera dane osobowe Użytkowników:

 • podczas korzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego,

 • w trakcie rejestracji i organizacji szkolenia stacjonarnego („Szkolenie”),

 • w trakcie zapisu na szkolenie online/webinarium („Szkolenie online”) oraz podczas jego trwania.

Bez podania danych osobowych wymaganych w danym formularzu nie jest możliwe jego przesłanie do Organizatora, a tym samym rejestracja na Szkolenie lub Szkolenie online, wysłanie zapytania do Organizatora lub otrzymanie innych korzyści wynikających z przesłania formularza. Podawanie innych danych osobowych w formularzach lub podczas trwania Szkolenia online, jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe podane przez Użytkownika przy rejestracji na Szkolenie (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe) Organizator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przeprowadzenia procesu rejestracji i organizacji Szkolenia.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji na Szkolenie online oraz udostępniane podczas jego trwania (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wizerunek, wypowiedzi ustne i pisemne podczas Szkolenia online) Organizator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu organizacji i przeprowadzenia Szkolenia online dla zarejestrowanych uczestników, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania i zagadnienia poruszone przez uczestników podczas Szkolenia online.

W związku ze specyfiką szkoleń online/webinariów oraz specyfiką platformy, na której odbywa się Szkolenie online, informacje o uczestnikach Szkolenia online, w tym wizerunek i wypowiedzi podczas Szkolenia online mogą być dostępne dla innych uczestników. W zależności od zasad działania platformy, na której odbywa się Szkolenie online, Użytkownik może w pewnym zakresie samodzielnie decydować o tym jakie jego dane osobowe są dostępne dla innych uczestników (np. poprzez włączenie/wyłączenie kamery lub mikrofonu).

Szkolenia i Szkolenia online mogą być rejestrowane w formie zdjęć i nagrań audio-video rejestrujących wizerunek i wypowiedzi Użytkownika podczas Szkolenia/Szkolenia online („Nagrania”), a Nagrania mogą być wykorzystane w celach sprawozdawczych i promocyjnych Organizatora w związku ze Szkoleniem lub Szkoleniem online. Użytkownik, biorąc udział w Szkoleniu lub włączając kamerę/mikrofon w swoim urządzeniu podczas Szkolenia online wyraża poprzez to działanie zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku i głosu w celach promocyjnych i sprawozdawczych Organizatora w związku ze Szkoleniem lub Szkoleniem online. Wizerunek i głos Użytkownika oraz powiązane z nimi dane osobowe są w takich przypadkach przetwarzane przez Organizatora, w tym upubliczniane, w oparciu o jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu wykorzystania wizerunku i wypowiedzi w zakresie udzielonej przez Użytkownika zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym Organizator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi.

Dane Użytkownika mogą być również przetwarzane, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Organizatora, w tym również w formie komunikacji elektronicznej, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego. Zgoda może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Użytkownika dane osobowe, w tym wskazane jako fakultatywne w formularzu dostępnym w Serwisie, są przetwarzane przez Organizatora, w oparciu o jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), również w celach:

 • analitycznych, w tym w szczególności badania zasięgu treści i wydarzeń oferowanych przez Organizatora oraz badania poziomu satysfakcji ze współpracy z Organizatorem,

 • budowania wiedzy o klientach i potencjalnych klientach Organizatora oraz relacji biznesowych z nimi,

 • optymalnego dopasowania treści marketingowych kierowanych do Użytkowników.

Dane osobowe podane przez Użytkownika mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków Organizatora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Organizatora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, jak również w celach dokumentacyjnych związanych z rozliczeniami z partnerami i sponsorami Szkoleń/Szkoleń online (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Organizator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie organizacji i prowadzenia Szkolenia lub Szkolenia online, w tym partnerzy i sponsorzy Szkolenia/Szkolenia online, podmioty zapewniające obsługę zapytań, dostawcy usług IT, w tym platformy służącej do przeprowadzenia Szkolenia online, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, doradcze, marketingowe.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora poza EOG. Przekazanie może mieć miejsce wyłącznie do kraju objętego decyzją Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie danych osobowych, a w przypadku innych krajów – wyłącznie do podmiotu, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia takich danych, w szczególności w postaci standardowych klauzul umownych lub w oparciu o art. 49 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli przekazanie jest niezbędne do świadczenia usług dostępnych w Serwisie.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Użytkownik może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do charakterystyki urządzenia;

  • tworzenia statystyk i monitorowania aktywności odwiedzin Serwisu, co pomaga zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz ulepszać jego strukturę i zawartość;

  • badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych w Serwisie;

  • wyświetlania Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, w sieciach reklamowych, w tym w szczególności w sieci Google;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • ‘’reklamowe’’ pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Organizator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator lub podmiot współpracujący z Organizatorem. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Organizatorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych. Odwiedzając Serwis Użytkownik może również otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich – ich stron internetowych lub domen (np. od Google Analytics). Więcej informacji na temat tych plików cookies znajduje się na poszczególnych stronach internetowych podmiotów trzecich.

Serwis wykorzystuje również wtyczki społecznościowe, czyli narzędzia umożliwiające połączenie z popularnymi portalami społecznościowymi (Facebook, YouTube, Linkedin). Portale te posiadają odrębne zasady ochrony prywatności.


Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 11 in /home/zatorski/domains/aid.ab.pl/public_html/axis-communications/wp-content/themes/basetheme/lib/Utils.php on line 13