System umożlwiający kontrolę i zarządzanie produkcją w zakładzie. Z reguły skupia się na procesach wytwórczych, kontroli maszyn i urządzeń, zbieraniu danych ilościowych i jakościowych z poszczególnych.