Nowoczesny przemysł, 4 rewolucja przemysłowa. Kolejny ważny etap w rozwoju cywilizacyjnym i technologicznym. Po wynalezieniu maszyny parowej i mechanizacji produkcji podczas pierwszej rewolucji, następnie elektryfikacji (druga rewolucja) i cyfryzacji (trzecia rewolucja) przemysł XXI wieku zakłada z jednej strony współpracę ludzi oraz systemów sterowanych cyfrowo, z drugiej autonomiczną i automatyczną wymianę danych między urządzeniami i odbiorcami. Istotna jest komunikacja bez udziału człowieka – urządzenia są w dużej mierze samodzielne, niezależne, zaprogramowane i sterowane przez zaawansowane systemy IT.