czyli kontrola I zbieranie danych. Systemy takie służą wsparciu systemów MES wyposażając je w niezbędne dane i obrazując procesy. SCADA jest nieodzownym elementem nowoczesnych systemów sterowania produkcją, umożliwia szybkie i obrazowe (graficzne) przedstawianie stanu systemów i urządzeń.