Obszary nauk technicznych związanych ze sztuczną inteligencją. Nauka maszynowa, głębokie uczenie polegają na wielowymiarowych analizach taksonomicznych, statystycznych i matematycznych (korelacji, analiza czynnikowa itd) oraz samodoskonaleniu w oparciu o wyniki wcześniejsze i doświadczenia. System jest szkolony w poszukiwaniu wzorców, norm, i porównuje z nimi kolejne wyniki. Algorytmy uczą się z czasem autonomicznie, udoskonalają same siebie dążąc do coraz lepszych wyników.