Technologia wykorzystująca sensory optyczne, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do analizy obrazu, stosowana jest np. w kontroli jakości produktów na liniach produkcyjnych (jakości pakowania, obróbki, grawerowania, znakowania itd.) a także kontroli i analizie ilościowej. Systemy wizji maszynowej wpływają przede wszystkim na poprawę jakości i wydajności produkcji i jeśli są właściwie wdrożone, zmniejszają usterkowość do minimalnych wartości. Poprawiają ogólną wydajność systemów produkcyjnych.